Biên lợi nhuận hoạt động (operating margin) là gì? Hướng dẫn cách tính chính xác nhất!

Hãy cùng Độc Lập Tài Chính tìm hiểu biên lợi nhuận hoạt động (operating margin) là gì và áp dụng đúng trường hợp để phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Bắt đầu nào! Biên lợi nhuận hoạt động là gì? Biên lợi nhuận hoạt động (tiếng anh là operating profit margin hoặc operating […]

Chỉ số PEG: Định giá cổ phiếu dựa trên tốc độ tăng trưởng (DỄ HIỂU)

Tiếp tục với Series các nhóm chỉ số tài chính quan trọng trong đầu tư cổ phiếu, doclaptaichinh.vn sẽ giới thiệu đến bạn chỉ số PEG – chỉ số so sánh tương quan giữa giá cổ phiếu và tốc độ tăng trưởng thu nhập. Bạn sẽ học được gì: Cách tính chỉ số PEG Mối quan […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top