Phân tích cơ bản là gì? Các yếu tố phân tích chứng khoán quan trọng (ĐTCK P5)

Phân tích cơ bản chứng khoán – một khái niệm nghe tưởng chừng cơ bản nhưng lại là một hệ thống phân tích kĩ lưỡng đem đến những khoản đầu tư cổ phiếu vô cùng thành công của những huyền thoại Warren Buffett, Peter Lynch. Vậy phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ […]

Vốn lưu động là gì? Ứng dụng phân tích cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam

Vốn lưu động (“working capital” hoặc viết tắt là “NWC“) là khái niệm gần gũi với những chuyên gia tài chính nhưng thường bị lãng quên bởi những nhà đầu tư chứng khoán. Nếu là một nhà đầu tư gia trị, bạn cần biết vốn lưu động là gì và tầm quan trọng của nó đối […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top