Phân tích cơ bản là gì? Các yếu tố phân tích chứng khoán quan trọng (ĐTCK P5)

Phân tích cơ bản chứng khoán – một khái niệm nghe tưởng chừng cơ bản nhưng lại là một hệ thống phân tích kĩ lưỡng đem đến những khoản đầu tư cổ phiếu vô cùng thành công của những huyền thoại Warren Buffett, Peter Lynch. Vậy phân tích cơ bản là gì? Phân tích cơ […]

CỔ TỨC là gì? Hiểu ĐÚNG về tác động của cổ tức đến GIÁ CỔ PHIẾU (ĐTCK P4)

Chúng ta thường nghĩ đơn giản rằng nhà đầu tư chứng khoán kiếm lời từ việc mua bán chênh lệch giá cổ phiếu. Nhưng bạn có biết còn một khoản thu nhập khác rất quan trọng, thậm chí ảnh hưởng đến giá cổ phiếu? Đó chính là cổ tức. Vậy cổ tức là gì và […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top